BrandCruiter Humán Szolgáltató Kft., 1141 Budapest hello@brandcruiter.com
A brandcruiter Humán Szolgáltató Kft. a Vezetési Tanácsadók Magyarországi Szövetségének (VTMSZ) Etikai Kódexét tartja magára nézve kötelezőnek:

A Vezetési Tanácsadók Magyarországi Szövetségének tagjai azt tekintik küldetésüknek, hogy tudományosan megalapozott módszertannal és tartalommal, a gyakorlatban kipróbált, magas szintű és tárgyilagos szellemi szolgáltatásokkal, és elkötelezettséggel segítsék a megbízóik (vállalatok, szervezetek, személyek és csoportok – azaz ügyfeleik) sikeres működését.

A Szövetség tagjai, annak érdekében, hogy ezt a célt elérjék, a szakma művelésének és az üzleti magatartás törvényekben előírt szabályain túlmenően önkéntesen vállalják ezen Etikai Kódex betartását.

A Szövetség e szabályok értelmezésével és magyarázatával, a tapasztalatok gyűjtésével és az ezekből történő tanulással, a folyamatos fejlesztésével és terjesztésével, a szabályok megsértőivel szembeni fellépéssel törekszik a szabályok megvalósítására.

Az Etikai Kódex nyilvánosságra hozásával a Szövetség a vezetési tanácsadói szakma társadalmi elismerését, az üzleti világnak és a közvéleménynek a szakma iránti bizalmát kívánja elnyerni és fokozni, hogy ez által még jobban meg tudjon felelni küldetésének.

Az Etikai Kódex egyrészt a tanácsadók és ügyfeleik közötti viszonyra, másrészt a tanácsadók egymáshoz való viszonyára, a piaci verseny jelenségeire terjed ki. Ezen okmány szövegében tanácsadón vezetési tanácsadó céget és azok minden alkalmazottját, ill. önálló vezetési tanácsadókat kell érteni; ügyfélen a tanácsadói szolgáltatásokat igénybe vevő vagy ezt szándékozó szervezetet és annak minden alkalmazottját kell érteni. A tanácsadó cégeknek mindent el kell követniük annak érdekében, hogy az Etikai Kódex előírásait tanácsadóik, más alkalmazottaik munkaviszonyuk illetve alvállalkozóik a munka tartama alatt megismerjék, és azt követően is megtartsák.

A./ SZAKMAI ETIKAI SZABÁLYOK


1. A tanácsadó csak olyan munkában/projektben vesz részt, amely az ügyfél valós érdekeit szolgálja.
2. A tanácsadó feltárja ügyfele előtt, hogy milyen mértékben rendelkezik a feladat elvégzéséhez szükséges kompetenciákkal és képesítésekkel, továbbá csak olyan feladatra vállalkozik, amelynek szakszerű és magas szintű elvégzéséhez ő vagy és/vagy alvállalkozója a megfelelő felkészültséggel rendelkezik.
3. Az egyes munkák/munkarészek vezetését és ellenőrzését olyan személyre bízza, aki az adott területen megfelelő képzettséggel és gyakorlattal rendelkezik.
4. A tanácsadó olyan esetben, amikor függetlenségét vagy tárgyilagosságát bármi befolyásolhatja, ezt az ügyfél előtt egyértelműen fel kell tárnia, és az ügyfél döntésétől kell függővé tennie tanácsadói közreműködését, továbbá az érdekkonfliktust fel kell oldania.
5. A tanácsadó ügyfeleire vonatkozó minden – a tanácsadói munka során tudomására jutott – információt szigorú titoktartással kezel az ügyfél elvárásainak megfelelően, és megakadályozza, hogy ilyen információk az ügyfél engedélye nélkül harmadik fél tudomására jussanak.
6. A tanácsadó a megbízása során az ügyféllel kapcsolatosan tudomására jutott információt nem használhatja fel személyes haszonszerzés céljából sem közvetlenül, sem másokon keresztül.
7. A tanácsadó nem titkolja el feladatának teljesítése során alkalmazott módszereit az ügyfél elől.
8. A tanácsadó a megbízás teljesítése során célszerűen és a megfelelő szakmai gondossággal jár el.
9. Szakmailag megalapozott véleményt, tanácsokat ad és célszerű ajánlásokat tesz, illetve segíti ügyfelét a probléma megoldásában, a célok elérésében.
10. A tanácsadó tartózkodik a javasolt specifikus vezetési tanácsadói szolgáltatással kapcsolatos irreális vagy túlzó várakozások keltésétől.
 

B./ ÜZLETI ETIKAI SZABÁLYOK

1. A tanácsadó és az ügyfél közötti kapcsolatot szerződés szabályozza, amely az elvégzendő feladat alapos ismeretén alapul. A szerződés előírásainak (a tanácsadás célja, terméke, munkaterve, időzítése és díja) egyértelműnek, szabatosaknak és világosaknak továbbá az ügyfél által megértetteknek és elfogadottaknak kell lenniük
2. Ha a tanácsadás folyamán az eredeti szerződésben foglalt tanácsadási munka célja és tartalma lényegesen megváltozik, akkor a szerződést karban kell tartani, azaz módosítani, kiegészíteni vagy újra kell kötni az új igényeknek megfelelően
3. A tanácsadó és annak alkalmazottai/alvállalkozói nem fogadhatnak el az ügyféltől olyan pénzbeli vagy egyéb juttatást illetve kedvezményt (kivéve az üzleti érintkezésben szokásos személyes ajándékot), amelyet a megbízást leíró szerződés nem tartalmaz.
4. A tanácsadó feladatának végzése során szorosan együttműködik az ügyféllel, megállapodás szerinti gyakorisággal tájékoztatja az ügyfelet a megbízás előrehaladásáról, (ennek keretében beszámol minden olyan fontos körülményről, amely az adott feladat elvégzését jelentősen befolyásolhatja)
5. A tanácsadó munkáját folyamatosan dokumentálja, ezt kérésre bemutatja az ügyfélnek és a munka befejezése után archiválja. A tanácsadási folyamat dokumentumai képezik a teljesítésigazolás alapját.
6. A tanácsadó ajánlásainak megvalósításában való közreműködés elől nem térhet ki ha a megfelelő kompetenciákkal rendelkezik és az ügyfél biztosítja az ehhez szükséges feltételeket.
7. A tanácsadó nem csábítja el és nem alkalmazza ügyfelének dolgozóit, akikkel a feladat végrehajtása során került kapcsolatba a feladaton végzett munka ideje alatt kivéve az ügyfél egyetértésével.
8. A tanácsadók egymással piaci versenyben állnak, eközben egymást tiszteletben tartják és közösen törekszenek a szakma tekintélyének emelésére. Tiszteletben tartják a tanácsadás különböző megközelítéseit, módszereit és a szakmában dolgozó többi szakembert. Nem tesznek, és nem mondanak olyat, ami más tanácsadókra (cégekre vagy személyekre) rossz fényt vet, tekintélyüket rontja.
9. Ha egyazon ügyfélnél azonos feladatot (“versenyfeladatot”) két vagy több tanácsadó egyidejűleg végez, vagy pedig versenyajánlatot tesznek, a figyelmüket a vállalt feladat elvégzésére (ajánlat elkészítésére) összpontosítják, egymás bírálatától tartózkodnak.
10. Ha egyazon ügyfélnél egyidejűleg különböző feladatokon több tanácsadó dolgozik, kezdeményezni kell a kapcsolatot egymással és rögzíteniük kell az esetleges érintkezési pontokat. Határterületi kérdésekben egyeztetett ajánlásokat tesznek, vagy eltérő véleményüket az ügyfél előtt egyeztetett módon feltárják.
11. A tanácsadók egymás munkáinak felülvizsgálatát, véleményezését csak egymás tudtával vállalják; ilyen esetben a munkát elvégző másik tanácsadóval együttműködnek, hogy megismerjék a másik tanácsadó álláspontját továbbá döntéseinek, és javaslatainak mélyebb indítékait
12. A tanácsadó a munka során harmadik felet csak az ügyfél jóváhagyásával von be
13. A tanácsadó a megbízás során udvariasan, tisztelettel és szakmai alapokon viszonyul az ügyfélhez, a kollégákhoz, továbbá a nyilvánosság képviselőihez.
14. A tanácsadó nem fogad el juttatásokat harmadik féltől tanácsadói munkájával, javaslataival kapcsolatban.
15. Ha a tanácsadó harmadik felet (pl. alvállalkozót) von be a munkába, azt csak az ügyfél hozzájárulásával teheti meg, továbbá köteles gondoskodni arról, hogy a harmadik fél is betartsa az Etikai Kódex előírásait.

Forrás: https://vtmsz.hu/hu/etikai-kodex/

Csatlakozási nyilatkozat

 

Mi, a(z) …………….(vállalat neve) toborzással foglalkozó szakemberei kijelentjük, hogy számunkra kiemelten fontos, hogy a hozzánk pályázó jelöltek

  • egyszerűen és gyorsan jelentkezhessenek a meghirdetett álláslehetőségeinkre;
  • minden esetben a lehető legrövidebb időn belül korrekt visszajelzést kapjanak a pályázatuk eredményéről;
  • a kiválasztási folyamat során minden publikus szakmai és szervezeti információt megkapjanak a döntésükhöz, hogy nálunk szeretnék-e folytatni a karrierjüket.

 

Ezért csatlakozunk a  kezdeményezéshez, hogy a közösségi visszajelzés adatait felhasználva egyre jobbá tehessük a kiválasztási folyamatainkat és ezáltal még vonzóbb leendő munkáltatóvá váljunk.

Hisszük, hogy ezzel nem csak HR folyamatunkat fejleszthetjük, hanem aktívan hozzájárulunk cégünk megítélésének jobbításához, valódi üzleti értéket teremtve ezáltal a vállalatunknak és partnereinknek.

 

Dátum

 

Aláírás

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

Ez a weboldal a felhasználói élmény javítása, valamint a zavartalan működés biztosítása érdekében sütiket (cookie-kat) használ. A sütik kikapcsolása a böngésző beállításaiban lehetséges. Ahhoz, hogy személyre szabott és interaktív módon tudjuk megjeleníteni Önnek az oldalt, el kell tárolnunk bizonyos adatokat arra vonatkozóan, hogy Ön hogyan használja a weboldalunkat. Ezek apró szövegfájlok, úgynevezett sütik segítségével történik. A sütik kis méretű fájlok, amelyek az Ön által használt számítógépre vagy egyéb eszközre töltődnek le egy webszerverről. Az Ön webes böngészője ezután minden egyes későbbi látogatás alkalmával visszaküldi ezeket a sütiket a weboldalnak, így az felismeri Önt, és megjegyzi a beállításait (például a felhasználói preferenciákat). A sütikről és a működésükről részletesebben a http://www.aboutcookies.org/ oldalon olvashat. Amikor Ön ellátogat a weboldalunkra, az oldal folyamatosan adatot gyűjt sütik és más eszközök segítségével. A jelen weboldal használatával Ön elfogadja, hogy az oldal a jelen szabályzattal összhangban sütiket használ. Milyen sütiket használ az oldal, és miért? Az általunk használt sütik egy része feltétlenül szükséges ahhoz, hogy Ön navigálni tudjon az egyes oldalak között. Emellett funkcionális sütiket is használunk, melyek segítségével információkat gyűjthetünk arról, hogy Ön hogyan használja az oldalt, és személyre szabhatjuk a weboldalt; így például meg tudjuk jegyezni az Ön által kiválasztott nyelvet és térséget, valamint azt, hogy Ön kitöltött-e már egy adott kérdőívet. Ezeket az adatokat titkosítva továbbítjuk, és nem használjuk fel semmilyen más célra. Ezen túlmenően analitikai eszközöket is használunk, ezáltal fel tudjuk mérni, hogy mennyire népszerű az oldal tartalma, mi iránt érdeklődnek a látogatóink, illetve hogyan javíthatnánk az oldal működésén. Emellett használunk úgynevezett webjelzőket vagy "tracking pixeleket" is a látogatók számának nyomon követésére, a statisztikai célú sütik alkalmazásával pedig azt vizsgáljuk, hogy hány egyedi felhasználó látogat el az oldalra, illetve milyen gyakran. Ezeket az adatokat kizárólag statisztikai célra használjuk fel, és nem azonosítjuk név szerint a látogatókat. A Google Analytics webstatisztikai rendszer által használt sütikről itt olvashat: http://www.google.com/policies/technologies/types/ A jelen weboldal nem használ hirdetési célú sütiket (ezek segítségével célzott hirdetések jeleníthetők meg az oldal látogatói számára). Nem használunk úgynevezett remarketinget, vagyis amennyiben Ön a gmail fiókjába belépett állapotban böngészik a honlapunkon, a későbbiekben nem fog látni tőlünk származó Google display hirdetéseket. A sütik kezelése Böngészők beállításai A legtöbb böngésző segítségével megtekintheti, hogy milyen sütik aktívak az Ön számítógépén, egyesével törölheti azokat, illetve egy adott oldal vagy az összes weboldal sütijeit letilthatja. Felhívjuk figyelmét, hogy ha Ön az összes sütit törli, akkor a weboldalon korábban megadott beállítások elvesznek, így az is, ha Ön korábban jelezte, hogy engedélyezi a sütik használatát, hiszen ehhez is egyfajta sütit kell használni. Ha bővebb tájékoztatást szeretne kapni arról, hogy a böngészők beállításainak módosításával hogyan tilthatja le a sütiket, látogasson el a http://www.aboutcookies.org/ és a http://www.cookiecentral.com/faq/ címre. Analitikai célú sütik kezelése (Google Analytics) Ön bármikor úgy dönthet, hogy letiltja a weboldalakon belüli anonim böngészési tevékenységet figyelő analitikai célú sütiket. Weboldalunk az alábbi szolgáltatók sütijeit használja; a megfelelő hivatkozásra kattintva bővebb tájékoztatást kaphat arról, hogyan tilthatja le az adott sütiket: Google Analytics:http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html Közösségi gombok Weboldalunk úgynevezett "közösségi gombokat" is használ, amelyek lehetővé teszik látogatóink számára, megosszanak vagy könyvjelzővel ellássanak egy adott oldalt. Ezek a hivatkozások tőlünk független közösségi médiumokra mutatnak, amelyek adatot gyűjthetnek arról, hogy Ön az Interneten, ezen belül a jelen weboldalon milyen böngészési tevékenységet folytat. Ha bővebb tájékoztatást szeretne kapni arról, hogy ezek a weboldalak hogyan használják fel az Önnel kapcsolatos információkat, illetve ha szeretné letiltani vagy törölni az ilyen jellegű adatokat, kérjük, olvassa el az érintett oldalak felhasználási feltételeit és adatvédelmi szabályzatait. Külső webes szolgáltatások Oldalainkon időnként külső webes szolgáltatások segítségével jelenítünk meg különféle tartalmakat. Erre például különböző képek, videók és szavazások megjelenítéséhez van szükség. A közösségi gombokhoz hasonlóan ez esetben sincs befolyásunk arra, hogy ezek a weboldalak, illetve külső domének milyen adatokat gyűjtenek arról, hogy Ön miként használja ezeket a beágyazott tartalmakat. A jelen Süti szabályzatot bármikor saját belátásunk szerint módosíthatjuk, illetve kiegészíthetjük. A szabályzat módosításával egyidejűleg az oldal tetején látható "Utolsó módosítás" időpontját is frissítjük. A módosított Süti szabályzat ettől az időponttól lesz érvényes Önre és az Ön adataira nézve. Kérjük, rendszeresen ellenőrizze, hogy történt-e módosítás a jelen Süti szabályzatban, így folyamatosan tájékozódhat arról, hogy miként gondoskodunk az Ön adatainak védelméről.

Bezárás