BrandCruiter Humán Szolgáltató Kft., 1141 Budapest hello@brandcruiter.com

BrandCruiter nyereményjáték szabályzat

 1. A játék szervezője

A BrandCruiter nyereményjáték (a továbbiakban „Játék”) szervezője az BrandCruiter Humán Szolgáltató Kft. (székhely: 1141 Budapest, Rózsavölgyi tér 10. tt.15., Cégjegyzékszám: 01-09-350831, Adószám: 27125319-2-42, a továbbiakban: „Szervező”). A Játékhoz kapcsolódó adatkezelést, adatfeldolgozást és egyéb kapcsolódó feladatokat a Szervező végzi.

 1. A Játékban résztvevő személyek, pályázatra jogosultak

Az Játékban részt vehet minden 18 éven felüli természetes személy, aki az Európai Unió állampolgára és Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkezik, valamint a https://evaluate.brandcruiter.com/fill-in/2ec1d56b-643e-11ea-8c34-00155d02341d linken elérhető kérdőívet értelemszerűen kitölti, a játék szabályait betartja, valamint a BrandCruiter Kft. Adatvédelmi és adatkezelési szabályzatának megfelelően jár el.

A Játékban nem vehet részt a Szervező, annak munkavállalói (dolgozói, alvállalkozói), illetve ezen személyeknek a Ptk.8:1§ (1) bekezdése 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói, családtagjai.

A regisztrációs adatok helytelen, pontatlan megadása esetén a felelősség a játékban résztvevőt terheli, a pontatlanul megadott adatokból eredő következményekért a Szervező nem vállal felelősséget.

Tekintettel a COVID-19 járvány miatti helyzetre, a Szervező a digitálisan felhasználó nyereményt és digitális kézbesítést választott a nyeremények felhasználhatósága és a járványhelyzet kiszámíthatatlanságát figyelembe véve.

 1. A Játék időtartama

Promóció: 2020. május 01-2020. június 30. – 2020. október 30-ig meghosszabbítva!
Sorsolás: 2020. november 05.

 1. A Játék menete

A Játékban olyan természetes személyek vehetnek részt, akik a promóció ideje alatt valódi, használatban lévő e-mail címük megadásával kitöltötték a https://evaluate.brandcruiter.com/fill-in/2ec1d56b-643e-11ea-8c34-00155d02341d linken elérhető, jelöltélmény-értékelő kérdőívet.

​A Játékban 1 személy többször is részt vehet abban az esetben, ha a több, eltérő vállalat vagy azonos vállalat eltérő munkaköreinek pályázási folyamatáról küld értékelést. Ilyen esetekben minden egyesi értékelése figyelembevételre kerül a Játék folyamán. Szervező a nem valós adatokat megadó Játékosokat kizárja a Nyereményjátékból.

 1. Sorsolás és kiértesítés

A sorsolás helyszíne: a Szervező székhelye. A sorsolás nem nyilvános.

A sorsolás módja: gépi sorsolás, számítógépes program segítségével, véletlen-generátor alkalmazásával.

A Játék nyertesét a Szervező e-mail üzenetben értesíti – a sorsolástól számított max. 2 munkanapon belül -, ahol a Szervező kérni fogja a Nyertes játékosok személyes adatait a nyeremény jogszerű kézbesítése érdekében.

Az értesítés módja: a Játékos által kitöltött értékelés során megadott e-mail címére küldött e-mail üzenet a hello@brandcruiter.com e-mail címről.

A Szervező legfeljebb 3 alkalommal próbálja meg elérni a Nyertest. Amennyiben a Nyertes a Szervező 3. próbálkozására 3 napon belül nem reagál, úgy nem jogosult tovább a nyereményre, a tartaléknyertes lép a helyébe.

​Szervező a sorsoláson nyereményenként összesen 1 (egy) db tartaléknyertest sorsol ki. A tartaléknyertes abban az esetben válik jogosulttá a nyereményre, amennyiben a nyertes Játékos e-mail címe bármely okból érvénytelen vagy a nyertes játékos a játékból kizárásra kerül (ld. fent vagy a nyereményt a rendelkezésére álló időtartamon belül nem veszi át, részére azt nem lehet átadni és a tartaléknyertes, valamint a tartaléknyertes pályázata mindenben megfelel a jelen Játékszabályzatban meghatározott részvételi és érvényességi feltételeknek. 

 1. Nyeremény és nyeremény átvétele

Nyeremények minden 100 beérkezett kitöltés után:

Szervező a nyertes Játékost a sorsolást követő 2 (kettő) munkanapon belül értesíti a Játékos által az értékelés során megadott e-mail címen. A nyertes Játékos az e-mail címen köteles az Értesítés kézhezvételét követő 2 (kettő) munkanapon belül visszaigazolni, hogy igényt tart a Nyereményre. A Nyertes a nyereményt elektronikus úton kapja meg, a kézbesítéshez szükséges adatokat pedig a Nyertesnek e-mailben biztosítania kell a Szervező részére.

Amennyiben a Nyertes elektronikus úton átvette a nyereményt, és ezt válasz e-mailben visszaigazolta, a Nyeremény átvettnek minősül.​

 1. Adó és közterhek

7.1. A Nyereményekkel kapcsolatos bármely esetlegesen felmerülő adó és járulék megfizetését a Szervező vállalja.

​7.2. A Nyeremények átvételével összefüggésben, továbbá a Játékosnak felróható okból felmerülő, valamint a jelen játékszabályzatban kifejezetten nem szabályozott további költségek és kiadások a Játékost terhelik.​

 1. Adatvédelem

A Játékos, mint adatkezeléssel érintett a jelen Játékszabályzat elfogadásával és hozzájárulása megadásával kijelenti, hogy az adatkezelésre, adatfeldolgozásra vonatkozó, az Európai Parlament és a Tanács (EU) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelete (2016. április 27.)(„GDPR”) szerinti adatvédelmi tájékoztatást, azaz a jelen tájékoztatást elolvasta és megértette, egyúttal az adatvédelmi tájékoztató elfogadásával önkéntesen és a megfelelő tájékoztatás birtokában hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező a személyes adatait a jelen Játékszabályzatban rögzített célból és formában kezelje, az alábbiak szerint.

​A Játékos kizárólag saját személyes adatait adhatja meg. Amennyiben nem saját személyes adatait adja meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

A játék nyertese a nyeremény átvételének visszaigazolása után automatikusan elfogadja, hogy a Szervező rögzítheti a személyi azonosításra vonatkozó adatokat (név, személyi igazolvány szám, lakcím, adószám) a nyereménnyel kapcsolatos dokumentumokban. Az adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát szolgálja.

​Részletes adatvédelmi tájékoztató: https://www.brandcruiter.com/adatvedelmi-es-adatkezelesi-szabalyzat/

 1. Információ a játékról

A Játékról a részletes információk a brandcruiter.com weboldalon elérhetők.​

A résztvevők a Játékkal és a Nyereménnyel kapcsolatos további információért, illetve esetleges panaszaikkal kapcsolatban a hello@brandcruiter.com e-mail címre írhatnak.​

10. Vegyes rendelkezések

10.1 A nyertesek nevét a Szervező nem teszi elérhetővé más felhasználók számára.
10.2 A Szervező nem oszt szét a jelen Játékszabályban felsorolt nyereményeken túlmenő egyéb nyereményt.
10.3 Szervező fenntartja a jogot, hogy a nyereményeket nyilvános üzenet keretében adja át.
10.4 A résztvevők a részvétellel automatikusan elfogadják a hivatalos játékszabályt.
10.5 A nyeremény készpénzre nem váltható.
10.6. Szervező a Nyeremények tekintetében minőségi felelősséget nem vállal, a nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a Nyeremény gyártójával, illetve forgalmazójával szemben érvényesítheti.
10.7. A jelen Nyereményjátékra és Játékszabályzatra a magyar jog irányadó.

​Budapest, 2020. április 27.

Csatlakozási nyilatkozat

 

Mi, a(z) …………….(vállalat neve) toborzással foglalkozó szakemberei kijelentjük, hogy számunkra kiemelten fontos, hogy a hozzánk pályázó jelöltek

 • egyszerűen és gyorsan jelentkezhessenek a meghirdetett álláslehetőségeinkre;
 • minden esetben a lehető legrövidebb időn belül korrekt visszajelzést kapjanak a pályázatuk eredményéről;
 • a kiválasztási folyamat során minden publikus szakmai és szervezeti információt megkapjanak a döntésükhöz, hogy nálunk szeretnék-e folytatni a karrierjüket.

 

Ezért csatlakozunk a  kezdeményezéshez, hogy a közösségi visszajelzés adatait felhasználva egyre jobbá tehessük a kiválasztási folyamatainkat és ezáltal még vonzóbb leendő munkáltatóvá váljunk.

Hisszük, hogy ezzel nem csak HR folyamatunkat fejleszthetjük, hanem aktívan hozzájárulunk cégünk megítélésének jobbításához, valódi üzleti értéket teremtve ezáltal a vállalatunknak és partnereinknek.

 

Dátum

 

Aláírás

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

Ez a weboldal a felhasználói élmény javítása, valamint a zavartalan működés biztosítása érdekében sütiket (cookie-kat) használ. A sütik kikapcsolása a böngésző beállításaiban lehetséges. Ahhoz, hogy személyre szabott és interaktív módon tudjuk megjeleníteni Önnek az oldalt, el kell tárolnunk bizonyos adatokat arra vonatkozóan, hogy Ön hogyan használja a weboldalunkat. Ezek apró szövegfájlok, úgynevezett sütik segítségével történik. A sütik kis méretű fájlok, amelyek az Ön által használt számítógépre vagy egyéb eszközre töltődnek le egy webszerverről. Az Ön webes böngészője ezután minden egyes későbbi látogatás alkalmával visszaküldi ezeket a sütiket a weboldalnak, így az felismeri Önt, és megjegyzi a beállításait (például a felhasználói preferenciákat). A sütikről és a működésükről részletesebben a http://www.aboutcookies.org/ oldalon olvashat. Amikor Ön ellátogat a weboldalunkra, az oldal folyamatosan adatot gyűjt sütik és más eszközök segítségével. A jelen weboldal használatával Ön elfogadja, hogy az oldal a jelen szabályzattal összhangban sütiket használ. Milyen sütiket használ az oldal, és miért? Az általunk használt sütik egy része feltétlenül szükséges ahhoz, hogy Ön navigálni tudjon az egyes oldalak között. Emellett funkcionális sütiket is használunk, melyek segítségével információkat gyűjthetünk arról, hogy Ön hogyan használja az oldalt, és személyre szabhatjuk a weboldalt; így például meg tudjuk jegyezni az Ön által kiválasztott nyelvet és térséget, valamint azt, hogy Ön kitöltött-e már egy adott kérdőívet. Ezeket az adatokat titkosítva továbbítjuk, és nem használjuk fel semmilyen más célra. Ezen túlmenően analitikai eszközöket is használunk, ezáltal fel tudjuk mérni, hogy mennyire népszerű az oldal tartalma, mi iránt érdeklődnek a látogatóink, illetve hogyan javíthatnánk az oldal működésén. Emellett használunk úgynevezett webjelzőket vagy "tracking pixeleket" is a látogatók számának nyomon követésére, a statisztikai célú sütik alkalmazásával pedig azt vizsgáljuk, hogy hány egyedi felhasználó látogat el az oldalra, illetve milyen gyakran. Ezeket az adatokat kizárólag statisztikai célra használjuk fel, és nem azonosítjuk név szerint a látogatókat. A Google Analytics webstatisztikai rendszer által használt sütikről itt olvashat: http://www.google.com/policies/technologies/types/ A jelen weboldal nem használ hirdetési célú sütiket (ezek segítségével célzott hirdetések jeleníthetők meg az oldal látogatói számára). Nem használunk úgynevezett remarketinget, vagyis amennyiben Ön a gmail fiókjába belépett állapotban böngészik a honlapunkon, a későbbiekben nem fog látni tőlünk származó Google display hirdetéseket. A sütik kezelése Böngészők beállításai A legtöbb böngésző segítségével megtekintheti, hogy milyen sütik aktívak az Ön számítógépén, egyesével törölheti azokat, illetve egy adott oldal vagy az összes weboldal sütijeit letilthatja. Felhívjuk figyelmét, hogy ha Ön az összes sütit törli, akkor a weboldalon korábban megadott beállítások elvesznek, így az is, ha Ön korábban jelezte, hogy engedélyezi a sütik használatát, hiszen ehhez is egyfajta sütit kell használni. Ha bővebb tájékoztatást szeretne kapni arról, hogy a böngészők beállításainak módosításával hogyan tilthatja le a sütiket, látogasson el a http://www.aboutcookies.org/ és a http://www.cookiecentral.com/faq/ címre. Analitikai célú sütik kezelése (Google Analytics) Ön bármikor úgy dönthet, hogy letiltja a weboldalakon belüli anonim böngészési tevékenységet figyelő analitikai célú sütiket. Weboldalunk az alábbi szolgáltatók sütijeit használja; a megfelelő hivatkozásra kattintva bővebb tájékoztatást kaphat arról, hogyan tilthatja le az adott sütiket: Google Analytics:http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html Közösségi gombok Weboldalunk úgynevezett "közösségi gombokat" is használ, amelyek lehetővé teszik látogatóink számára, megosszanak vagy könyvjelzővel ellássanak egy adott oldalt. Ezek a hivatkozások tőlünk független közösségi médiumokra mutatnak, amelyek adatot gyűjthetnek arról, hogy Ön az Interneten, ezen belül a jelen weboldalon milyen böngészési tevékenységet folytat. Ha bővebb tájékoztatást szeretne kapni arról, hogy ezek a weboldalak hogyan használják fel az Önnel kapcsolatos információkat, illetve ha szeretné letiltani vagy törölni az ilyen jellegű adatokat, kérjük, olvassa el az érintett oldalak felhasználási feltételeit és adatvédelmi szabályzatait. Külső webes szolgáltatások Oldalainkon időnként külső webes szolgáltatások segítségével jelenítünk meg különféle tartalmakat. Erre például különböző képek, videók és szavazások megjelenítéséhez van szükség. A közösségi gombokhoz hasonlóan ez esetben sincs befolyásunk arra, hogy ezek a weboldalak, illetve külső domének milyen adatokat gyűjtenek arról, hogy Ön miként használja ezeket a beágyazott tartalmakat. A jelen Süti szabályzatot bármikor saját belátásunk szerint módosíthatjuk, illetve kiegészíthetjük. A szabályzat módosításával egyidejűleg az oldal tetején látható "Utolsó módosítás" időpontját is frissítjük. A módosított Süti szabályzat ettől az időponttól lesz érvényes Önre és az Ön adataira nézve. Kérjük, rendszeresen ellenőrizze, hogy történt-e módosítás a jelen Süti szabályzatban, így folyamatosan tájékozódhat arról, hogy miként gondoskodunk az Ön adatainak védelméről.

Bezárás